Getingen är ett djur som många flyr ifrån men de är inte så aggressiva som många tror. De är nyfikna och hungriga, kan verka påflugna men de blir oftast bara aggressiva när de känner sig hotade. Den brummande bålgetingen är dessutom den fredligaste arten, så att den skulle vara extra arg är en seglivad myt.

Livscykel

Getingen lever ett år. På våren kryper den övervintrade och befruktade drottningen fram, börjar bygga ett bo och lägger ägg. Hon tar hand om de första äggen som blir till larver och när de är klara blir de sterila honor eller arbetare. De tar sedan över uppgiften med att bygga bo, mata larverna och hämta mat till drottningen som enbart lägger ägg och blir matad. Senare på sommaren blir en del av getingarna hanar, drönare, och en del blir fertila honor. Dessa svärmar och honorna går i dvala medan de andra getingarna dör.

Om du är allergisk

Getingen är faktiskt ett nyttodjur för människan även om många är rädda för den och tycker den är farlig. Giftet är inte så farligt om du inte är överkänslig och bara en person om året dör till följd av getingstick i Sverige. Skulle du vara allergisk kan det vara bra att undvika getingar i din hemmamiljö. Här får du tips för att minska getingarna runt huset så att du får en lugnare sommar. Tänk på att getingarna är som mest påflugna under sensommaren.

Visste du…?

  • Det finns över 3000 getingarter, som tillhör ordningen steklar.
  • Det finns både sociala och solitära arter.
  • Jordgetingar är ingen egen art utan helt enkelt en getingdrottning som väljer att bygga bo under mark.
  • Getingar lockas av blommiga kläder, fiskrens och av andra döda getingar.
  • Getingar har visst färgseende.
  • De fick sitt namn eftersom deras antenner påminner om gethorn.
  • Endast honorna har gadd och de kan stickas flera gånger.