Järven är ett mårddjur och det största dessutom. Hanen är större än honan, och en hane kan väga upp till 16 kilo. Järven är runt 65 – 105 cm lång, har en svans på 13 – 26 cm och ser mer ut som en liten björn än ett mårddjur. Bakbenen är något mindre än frambenen och djuret har kraftiga delvis indragbara klor. Järven kan även klättra i träd.

Järven har en tjock päls med kraftig underull och färgen är mörkbrun till svartaktig med något ljusare eller rödbruna strimmor längs sidorna av kroppen. Det är vanligt att järven har ljusare fält i ansiktet, runt nos och ögon, vilket kallas för mask. Svansen har ofta längre päls än vad kroppen har.

Matvanor

Järven är en halvdålig jägare, den drar sig inte för att äta as och kadaver den hittar. För att säkerställa att den har mat styckar den gärna kadaver och fraktar bort för att gräva ner på ett lugnare och hemligt ställe. Innan födan grävs ner kan järven spraya illaluktande sekret över det för att avskräcka andra från att stjäla bytet. Den kan även utsöndra sekret om den känner sig stressad eller förföljd, precis som en skunk. En järv kan försöka stjäla byten ifrån lo, björn och varg, men vid motstånd kan den vänta och ta vad som finns kvar när den andre lämnar platsen.

Järven är en allätare som äter det mesta den hittar, allt från ägg och smådjur till älg, ren och får. De stora djuren har den endast chans att ta om förhållanden är rätta, det vill säga skare på snön som håller för järven men inte för älgen eller renen. Den hoppar upp på ryggen på bytet och biter tag i nacken. Vid ett sådant tillfälle är det inte omöjligt att järven dödar eller skadar flera renar under samma jakttillfälle.

Är järven hotad?

Järven har varit ganska spridd men under 1800-talet minskade den kraftigt. 1969 fredades den och då fanns bara ett hundratal djur kvar i Sverige. Idag ligger stammen på strax under 600 individer, vilket anses som aningen för lite för att vara bra. Den svenska järvstammen växer sakta medan den norska stammen sannolikt har minskat något efter en inventering under 2018. Tyvärr hotar illegal jakt järvstammen, och eftersom de har en låg reproduktionshastighet med få ungar per kull och oftast en kull vartannat år tar det tid för att utöka populationen. Järven jagades för sin päls och även för att den hotade tamboskap.