Noshörningen är nästa imponerande djur på topp 5-listan. Den finns i dagsläget i fem arter, men den är starkt hotad. Noshörningen har vandrat på jorden i 60 miljoner år och ett tag fanns det över 30 noshörningsarter. Den största nu levande noshörningen är trubbnoshörningen, även kallad vit noshörning. Den är inte vit, men det kommer från holländskans “widje” som betyder vid och syftar på djurets breda överläpp. Vid blev med tiden vit.

Nästan utrotad

Trubbnoshörningen är uppdelad i två underarter, nordlig och sydlig vit noshörning. År 2018 dog den sista hannen av arten nordlig vit, och kvar finns bara två honor. Dessa två honor kan inte längre bli dräktiga, och när det gäller noshörningar kan sånt bero på att de väntat för länge på att bli dräktiga. När de väl blir befruktade stöts fostret bort och dräktigheten fullföljs aldrig även om de fortsätter att producera ägg. Det forskas nu på ny teknik inom IVF (provrörsbefruktning) för att rädda arten från total utrotning. Det finns bevarad sperma ifrån arten och om ägg plockas från de honorna, befruktas och sätts in i en annan noshörning som kan genomföra en dräktighet finns chansen att en ny renrasig nordlig vit noshörning ska kunna se dagens ljus och arten kanske kan räddas.

Svenskanknytning

Den svenska djurparken

pursuit