Räven är ett litet rovdjur som är bland det mest spridda i hela världen och finns i ett antal olika arter. Här i Sverige har vi två typer, rödräven och fjällräven.

Storlek

Rödräven är omkring en meter i längd och väger vanligtvis 5 – 10 kilo. Den blir omkring 10 år i vilt tillstånd och jagades förr för sin vackra päls. Idag bedrivs viltvårdande jakt året runt och allmän jakt under vissa tider på året. Även skyddsjakt förekommer. Rödräven är livskraftig och arten är inte hotad på något vis även om den kan bli hårt åtgången av rävskabb.

Anpassningsbart hunddjur

Räven är ett hunddjur och är väldigt anpassningsbar. Den är generellt skygg för människan men kan ändå flytta in i städer och byar. En räv i en stad gör faktiskt nytta eftersom rävens favoritbyten är sork och även andra smågnagare. I städerna kan räven leva ganska gott på råttor och kaniner samt avfall den hittar. Fåglar slinker också ner och den kan gå hårt åt oskyddade tamfåglar som höns samt fåglar i djurparker.

Rabies

Nere i Europa är räven en av de största smittbärarna av rabies men detta har minskat sedan man på 80-talet började utfodra vilda rävar med vaccinpreparerad mat.