Ibland behöver djuren följa med på resan och då är det viktigt att tänka på hur de transporteras. Det finns både regelverk och generella riktlinjer för vad som gäller för specifika arter. För djurens bästa är det bra att kolla upp dessa och planera resan därefter. Beroende på hur resan görs behöver hanteringen av djuren anpassas efter förutsättningarna. Att åka tåg eller buss innebär andra krav än en resa i bil. För dig som önskar ta reda på mer om olika transportbilar finns flera olika modeller att välja mellan. Valet av bil beror på typen av djur och antal individer.

Modeller på bilar för djurtransport

Vilket fordon som behövs beror på vilket djur som ska resa och hur många de är. Större djur som hästar och kor reser bäst i större transportbilar och släp. Att köpa en separat bil som passar djurtransport kan bli dyrt, men det finns ett stort antal begagnade bilar. Det är ofta ett prisvärt val för dig som privatperson som inte reser lika ofta som yrkesförare. Hos säljare med ett stort utbud av transportbilar kan de hjälpa dig att hitta en modell som passar dina behov. Vissa bilar har större lastutrymme och tar färre passagerare, medan andra har fler säten och mindre lastutrymme. För transporter med djur i släp krävs starkare bilar som klarar av tyngden.

Så reser djuren säkert i bilen

De viktigaste regelverken finns hos Jordbruksverket. Generellt innebär dessa regler att djuren ska transporteras under uppsikt, på ett säkert sätt och utan onödigt lidande. Hur dessa riktlinjer tolkas finns utförligare beskrivet för de olika djuren.

I bilen finns det några saker som är extra viktiga att tänka på för att förebygga risker. Vid kraftiga inbromsningar och svängningar kommer djuret kastas runt i bilen, därför ska eventuella burar vara fastsatta och större djur ska spännas fast eller skiljas av med stödjande mellanväggar. Bagage kan ramla över djuren och skada dem, vilket undviks genom att inte förvara lösa föremål i bilen, spänna fast bagaget och förvara djur i bur för att de inte ska komma till skada. Extrema temperaturer i bilen via sol eller kyla utgör en skaderisk som är lätt att glömma bort, särskilt när bilen tillfälligt parkeras och lämnas av föraren. Det finns tabeller som visar vilka temperaturer som uppnås i en bil som parkeras i solen, vilka kan bli extremt höga trots att eventuella fönster lämnats öppna. En bil som lämnas utan uppvärmning på vintern når skadligt låga temperaturer även inne i bilen. Det är förarens ansvar att se till att djuren transporteras med god ventilation och tillgång till skugga.

Vid längre resor behöver djuren rastas och få vatten. Ibland blir djur åksjuka eller extremt stressade av att resa. Hos apotek finns receptfria läkemedel som kan hjälpa. Vid upprepade problem bör en veterinär konsulteras och djurens rädsla kan till viss del tränas bort. Djuren kan vänjas vid en bur i hemmiljön och många mindre djur kan resa i sin vanliga bur.