Vargen är en mytomspunnen filur som både fruktas och älskas, men förtjänar den verkligen sitt rykte som elak människoätare? Den har förknippats med ondska och livsfara i många kulturer, men också med mod, ädelhet, styrka, kraft och frihet inom andra kulturer.

Globalt sett är vargen livskraftig och inte hotad, men på sina ställen i världen är den så gott som utrotad. Det är ett intelligent djur som anpassar sig lätt och den finns i två typer. En nordlig typ som är större och har större hjärna samt en sydlig som är mindre, korthårig och har mindre hjärna. Det tros att den sydligare typen är stamfader till tamhunden.

Vargfakta

Vargen lever i familjegrupper och skapar starka band med sin partner. En hona och en hane bildar familj, föder upp sina valpar och har sina egna tassemarker. Ungarna lämnar oftast familjen för att söka egna partners och ibland stannar vissa kvar ett tag för att hjälpa till med nästa kull valpar som föds. Det är så gott som bara honan och hanen som skaffar ungar, de andra individerna i familjeflocken är för nära besläktade samt lägre stående i rang. Vargar är ett socialt djur och kommunicerar gärna med varandra över längre distanser för att samla ihop gruppen om de blivit utspridda eller om de vill tala om för andra varggrupperingar att det här området redan är upptaget.

God jägare

Vargen är en mycket god jägare och tack vare sin uthållighet kan den fälla stora bytesdjur. Favoritbytet är älg och vargarna förföljer ofta sitt byte en bit innan de angriper. De kan jaga på egen hand eller i flock. I flock kan de fälla stora och även helt friska älgar. I takt med att människan har brett ut sig har vargen fått mindre utrymme och konkurrens om bytesdjuren. När skogar minskar försvinner också bytesdjuren, och då är det lättare att vargen söker sig till lättare byten som till exempel tamboskap. Vargen river ibland tamboskap och då är det främst får som råkar illa ut. Får är lätta byten, men även kalvar och föl kan råka ut för varg.

Skygg men nyfiken

Det är många som är rädda för att gå i skog och mark om det finns varg i närheten, men vargen är normalt sett ett skyggt djur som håller sig undan från människor. Att befinna sig i ett vargterritorium med sin hund okopplad kan resultera i vargkontakt då vargen kan bli nyfiken på hunden och undra om det är en rival till reviret, en fara eller ett lätt byte. En varg angriper mycket sällan en ensam människa.

Ett hot mot vargens naturliga instinkt och skygghet är varghybrider. Detta kommer av förvildade hundar och av folk som oseriöst avlar på varghybrider för att i tysthet släppa ut dem eller låter dem rymma. Vargens naturliga misstänksamhet försvinner då genom inblandningen av tamhund och det kan bli hybrider som är stora och intelligenta med en minskad rädsla för människan.

En renrasig skandinavisk varg håller sig mellan 30 – 55 kilo och kan i enstaka fall vara upp mot 80 – 90 cm mankhöjd. Det finns runt 300 vargar i Sverige.