Brunbjörnen är både växt- och köttätare. Den kan vara en skicklig jägare och kan fälla vuxna älgar, men jagar den efter kött är det vanligtvis mindre bytesdjur den ger sig på såsom tamboskap. renar och hjortdjur. Myror är också ett välkommet proteintillskott, särskilt på våren när björnen vaknar ur idet. Den skandinaviska brunbjörnen är den fredligaste björnen i hela världen och risken att bli skadad av björn i Sverige är väldigt låg. 2017 fanns det 2900 brunbjörnar i Sverige. Björnen har inte revir utan snarare hemområden, och dessa områden kan överlappa varandra.

Storlek och utbredning

Den skandinaviska brunbjörnen har en mankhöjd på 90 till 150 cm och väger upp till 600 kilo, men det är vanligast med upp till 300 kilo. Från nos till svansrot mäter den mellan 1,7 till 2,8 meter och färgen är olika individuella nyanser av brun. På grund av genetiska mutationer och albinism kan det födas ljusare björnar men det är inte vanligt. Brunbjörnen blir större ju längre norrut den lever. En björn i norra Sverige är generellt större än en brunbjörn från betydligt sydligare breddgrader. Brunbjörnen har dessutom det största utbredningsområdet av alla olika sorters björnar och finns i Europa, Ryssland, Alaska och västra Kanada. Den förekommer även i Karpaterna, Nepal, Pakistan, delar av Indien, Mongoliet och Kina.

Björnen är ett av väldigt få rovdjur som faktiskt äts. För att du ska kunna äta björnkött så behöver köttet trikintestas så det inte innehåller trikiner. En annan sak som kan sägas är att grizzlybjörnen och kodiakbjörnen är underarter till just brunbjörnen.