Fjärsing är en långsmal och ihoptryckt med ögonen ganska högt och tätt på huvudet. Den är grön till gröngul och brun, och kan ha svarta till blå tecken. Den har två ryggfenor, en liten precis bakom huvudet, och här sitter gifttaggar. Varje gällock har också en gifttagg. Fisken lever under sommaren gärna i sandiga grunda vatten så därför kan badande råka trampa på den. Den är generellt sett inte dödlig för människor men orsakar rejäl smärta och obehag. Den är vanlig i danska vatten så var försiktig med skånska och danska sandbottnar eller vid rensning av trålnät.

Vid ett stick

Om du blir stucken av en fjärsing ska du enligt Vårdguiden 1177 sänka ner den skadade kroppsdelen i så varmt vatten som möjligt i minst en halvtimme till en timme samt försöka ta bort rester av gifttaggarna. Om du får huvudvärk, frossa, yrsel, illamående eller svettningar ska du söka vård direkt, likaså om svullnad eller smärta inte ger med sig efter varmvattenbadet. Giftet verkar genom att lösa upp de röda blodkropparna men innehåller ett protein som förstörs vid 34 grader eller mer och blir alltså mindre verksamt. Finns det inte möjlighet att ta dig till sjukvården kan du kissa på sticket och hålla kroppsdelen nere i den varma sanden.